Right menu


DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Dobrodošli na službene stranice

Državnog sudbenog vijeća

Predsjednik: Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Zamjenica predsjednika: Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske