Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

P r i o p ć e nj e za j a v n o s t

 

Povodom netočnih i neutemeljenih navoda iznesenih u članku „Kako DSV izvodi prljavi manevar da pomogne HDZ-u blokirati izbor Radovana Dobronića na čelo Vrhovnog suda“ u tjedniku Nacional, dajemo sljedeće

61. sjednica Državnog sudbenog vijeća

61. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 23. rujna 2021., s početkom u 9,30 sati u dvorani „Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

60. sjednica Državnog sudbenog vijeća

60. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 2. rujna 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani „Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Članovi

ČLANOVI DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

 1. Arsen Bauk, saborski zastupnik
 2. Dražen Bošnjaković, saborski zastupnik
 3. Neven Cambj, sudac Županijskog suda u Splitu
 4. Antun Dominko, sudac Županijskog suda u Bjelovaru
 5. prof.dr. sc. Igor Gliha, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
 6. Goran Goluža, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 7. Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenica predsjednika DSV-a
 8. Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 9. Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik DSV-a
 10. Lidija Vidjak, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 11. prof. dr. sc. Mario Vinković, profesor Pravnog fakulteta u Osijeku