DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Imovinske kartice sudaca / Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

19. sjednica Državnog sudbenog vijeća

19. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 7. i 8. studenog 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 15 sudaca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46 od 8. svibnja 2019. za 15 (petnaest) sudaca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

18. sjednica Državnog sudbenog vijeća

18. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 24. listopada 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Puli – Pola, građanski odjel i suca Županijskog suda u Puli – Pola, kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/19 od 7. lipnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/19 od 7. lipnja 2019., za slobodno mjesto suca Županijskog suda u Puli – Pola, građanski odjel i suca Županijskog suda u Puli – Pola, kazneni odjel, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Dana 19. rujna 2019. izvršna direktorica Gonga Jelena Berković, u razgovoru za N1 televiziju komentirala je reakciju DSV na slučaj Duhaček. Budući da je svojim komentarom pokazala nepoznavanje prava, to se ukazala potreba za sljedećim objašnjenjem.


Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Državno sudbeno vijeće je na temelju članka 88.a stavak 1. Zakona o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/ na sjednici održanoj 21. veljače 2019. donijelo Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja ( u daljnjem tekstu: Pravila), koja su objavljena u „Narodnim novinama“ broj 22/19 od 6. ožujka 2019.

Prema Pravilima suci koji se imenuju na sudačku dužnost nakon stupanja na snagu ovih Pravila dostavljaju Vijeću u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera te imovini njihove maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost popunjavanjem obrasca »IZVJEŠĆE O IMOVINI SUCA«, propisanog ovim Pravilima.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci izvješće o imovini dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini suca, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, sudac je dužan Vijeću najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci posebno izvješće o nastalim promjenama dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Bitnom promjenom smatra se svaka promjena u sadržaju imovine, povećanje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, sudac je dužan naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica.

Mrežnoj aplikaciji suci pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

Svi suci koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju sudačku dužnost, dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila podnijeti Vijeću izvješća o svojoj imovini te imovini bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece na način propisan Pravilima.

Podaci o imovini suca, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, izuzev podataka zaštićenih propisima o zaštiti osobnih podataka, objavljuju se putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica .

Krajnji rok za podnošenje izvješća o imovini putem mrežne aplikacije i u pisanom obliku je 14. lipnja 2019.

Imovinske kartice bit će javno objavljene putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica nakon isteka roka za podnošenje izvješća o imovini, a datum javne objave naknadno će biti objavljen na mrežnoj stranici Vijeća.