Lista Kandidata

OPĆINSKI SUD U RIJECI

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Rijeci

OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI

Llista kandidata za imenovanje 1 suca Općinskog suda u Županji

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU

Lista kandidata za imenovanje 9 sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu

ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Županijskog suda u Velikoj Gorici

ŽUPANIJSKI SUD ZAGREB

Lista kandidata za imenovanje 1 suca Županijskog suda u Zagrebu

ŽUPANIJSKI SUD ZAGREB

Lista kandidata za imenovanje 3 suca Županijskog suda u Zagrebu

ŽUPANIJSKI SUD VARAŽDIN

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Županijskog suda u Varaždinu

TRGOVAČKI SUD DUBROVNIK

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Trgovačkog suda u Dubrovniku

TRGOVAČKI SUD VARAŽDIN

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Trgovačkog suda u Varaždinu

VRHOVNI SUD RH

Lista kandidata za imenovanje 3 suca Vrhovnog suda RH

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as