OPĆINSKI SUD ŠIBENIK

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Šibeniku

  1. RADE JURLINA, sudac Općinskog suda u Gospiću, 133 boda
  2. SILVIJA MALEŠ, sudska savjetnica u Trgovačkom sudu u Šibeniku, 130 bodova
  3. TOMISLAV MATIĆ, sudski savjetnik u Županijskom sudu u Šibeniku, 126 bodova
  4. MIRKO ŠKARICA, sudski savjetnik u Općinskom sudu u Šibeniku, 121 bod
  5. ZORAN VRANKOVIĆ, sudac Općinskog suda u Benkovcu, 107 bodova
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as