OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Varaždinu

  1. PETROVIĆ VANJA, viša sud.savjetnica u Općinskog sudu u Zlataru, 142 boda
  2. OROŠIĆ KRANJČEC MARIJA, viša sud.savjetnica u Općin.građ.sudu u Zagrebu, 141 bod
  3. IVANJEK DAVORIN, viši sudski savjetnik u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, 141 bod
  4. FEREK TEŠKI IVANA, sud.savjetnica u Županijskom sudu u Zlataru, 139 bodova
  5. ORLOVIĆ JADRANKA, sutkinja Prekršajnog suda u Varaždinu, 131 bod
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as