Općinski sud Vukovar

Lista kandidata za imenovanje 1 suca Općinskog suda u Vukovaru

1. Bosančić Ana, sudska savjetnica u Općinskom sudu u Vinkovcima, 147

2. Markuš Vlatka, dipl. pravnica iz Križevaca, 129 - napomena: imenovana za sutkinju Općinskog suda u Poreču

3. Jurić Marija, sutkinja Prekršajnog suda u Vukovaru, 119

4. Latković Željka, sutkinja Prekršajnog suda u Rijeci, 98

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as