Novosti

Novosti

81. sjednica Državnog sudbenog vijeća

81. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 5. rujna 2013. s početkom u 9,00 sati u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv sudskim savjetnicima zainteresiranim za rad u Državnom sudbenom vijeću

Pozivaju se sudski savjetnici i viši sudski savjetnici u pravosudnim tijelima zainteresirani za privremeni ili trajni premještaj u Državno sudbeno vijeće radi obavljanja stručnih poslova iz njegovog djelokruga da dostave svoje prijave u roku od 15 dana računajući od 2. rujna 2013.

80. sjednica Državnog sudbenog vijeća

80. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. srpnja 2013. s početkom u 9,00 sati u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Obavijest sucima općinskih sudova o potrebi popunjavanja slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Karlovcu trajnim premještajem

Obavještavaju se suci općinskih sudova ( građanska grana sudovanja) o potrebi popunjavanja slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Karlovcu trajnim premještajem.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Županijskog suda u Splitu, održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2013. u 14,00 sati u Ministarstvu pravosuđa, dvorana „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/7.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Benkovcu i Općinskog suda u Imotskom

 

Razgovori s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Benkovcu i Općinskog suda u Imotskom održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2013. u prostorijama DSV-a, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as