106. sjednica Državnog sudbenog vijeća

106. sjednica Državnog sudbenog vijeća koja će se održati u četvrtak, 15. svibnja 2014. s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED
  1. Provođenje stegovnog postupka protiv Radenka Miličevića, suca Županijskog suda u Bjelovaru,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Dubrovniku,
  3. Imenovanje suca Županijskog suda u Dubrovniku po provedenom razgovoru i
  4. Razno.
eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as