108. sjednica Državnog sudbenog vijeća

108. sjednica Državnog sudbenog vijeća koja će se održati u četvrtak, 12. lipnja 2014. s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika o radu 105. i 106. sjednice DSV,
2. Provođenje stegovnog postupka protiv Ane Vučićević, sutkinje Prekršajnog suda u
Županji, Ivana Dadića, suca Prekršajnog suda u Splitu i Zvonimira Ivkovića, suca
Prekršajnog suda u Splitu,
3. Razno.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as