141. sjednica Državnog sudbenog vijeća

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED


  1. Rasprava i donošenje odluka o premještaju sudaca sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“ broj 67/18) i
  2. Razno.

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as