16. sjednica Državnog sudbenog vijeća

16. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 27. rujna 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

 

1. Provođenje razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu,

2. Imenovanje suca Županijskog suda u Varaždinu po provedenom razgovoru,

3. Provođenje razgovora s kandidatkinjom za predsjednika Općinskog suda u Osijeku,

4. Imenovanje predsjednika Općinskog suda u Osijeku po provedenom razgovoru i

5. Razno.

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as