31. sjednica Državnog sudbenog vijeća

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 5. veljače 2016. s početkom u 8,30 sati,u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED
  1. Provođenje stegovnog postupka protiv Velimira Kovačevića, suca Prekršajnog suda u Splitu i Stanke Obradović, sutkinje Prekršajnog suda u Dubrovniku,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Prekršajnog suda u Zlataru, Zadru i Vukovaru,
  3. Imenovanje predsjednika Prekršajnog suda u Zlataru, Zadru i Vukovaru po provedenom razgovoru,
  4. Razno
eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as