54. sjednica Državnog sudbenog vijeća

54. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 15. srpnja 2016. s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

1. Provođenje stegovnih postupaka protiv sudaca,

2. Prisega novoimenovanih sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i

3. Razno.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as