73. sjednica Državnog sudbenog vijeća

73. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 17. veljače 2017. s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

1. Provođenje stegovnog postupaka protiv suca,

2. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu,

3. Imenovanje predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu po provedenom razgovoru,

4. Prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Dubrovniku i

5. Razno.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as