89. sjednica Državnog sudbenog vijeća

89. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. srpnja 2017. s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

1. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Vukovaru, Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog suda u Virovitici,

2. Imenovanje predsjednika Županijskog suda u Vukovaru, Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog suda u Virovitici po provedenom razgovoru,

3. Razno.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as