O B A V I J E S T o održavanju usmenih razgovora s kandidatima za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

.

 

Sukladno Pravilniku o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike od 18. studenog 2010. u postupku za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike obaviti će se usmeni razgovori s kandidatima.

Usmeni razgovori sukladno odredbi članka 10. Pravilnika održati će se u prostorijama Državnog sudbenog vijeća Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VII, 18. i 19. srpnja 2012. Lista kandidata koji će biti pozvani na usmeni dio ispita biti će objavljena nakon što Državnoodvjetničko vijeće donese odluku o upisu kandidatu u Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as