Obavijest o popunjavanju pet slobodnih sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu

 

Državno sudbeno vijeće je na svojim službenim stranicama objavilo potrebu popunjavanja pet sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu - građanska grana sudovanja, privremenim premještajem, te pozvalo zainteresirane suce općinskih sudova da dostave pisani zahtjev i rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje dvije godine sukladno članku 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13 - u daljnjem dijelu teksta ZDSV).

 

Prijave su podnijeli Ivan Jurišić, sudac Općinskog suda u Šibeniku i Maja Vukmir, sutkinja Općinskog suda u Supetru.

 

Sukladno članku 61.a stavak 4. ZDSV-a, prilikom donošenja odluke o premještaju, Vijeće mora voditi računa o potrebama suda s kojeg se sudac premješta i suda u koji se premješta te listi prvenstva kandidata pa je od predsjednika Županijskog suda u Splitu i predsjednika Općinskog suda u Šibeniku zatraženo očitovanje da li bi privremenim premještajem navedenih sudaca došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru odnosno Općinskog suda u Šibeniku.

 

Prema dostavljenim podacima predsjednice Općinskog suda u Šibeniku i predsjednice Općinskog suda u Supetru o ispunjavanju sudačkih obveza prijavljenih sudaca utvrđena je slijedeća lista prvenstva:

 

 

Ime i prezime

 

 

2012.

 

 

2013.

 

 

Ukupno

 

 

Ivan Jurišić

 

 

101,78%

 

 

115,9%

 

 

108,84%

 

 

Maja Vukmir

 

 

93,8%

 

 

115,2%

 

 

104,5%

 

 

Predsjednik Županijskog suda u Splitu je, u očitovanju broj: 23 Su-170/14-2, od 7. svibnja 2014., naveo da Općinski sud u Supetru ima 2824 neriješena predmeta prosječne starosti 3 godine i 7 mjeseci te da sudačku dužnost obnašaju četiri suca uključujući predsjednicu suda. Zaključno je naveo da bi s obzirom na veliki broj neriješenih predmeta privremenim premještajem sutkinje Maje Vukmir u Općinski sud u Splitu došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru.

 

Predsjednica Općinskog suda u Šibeniku je, u očitovanju broj: 7-Su-553/2014, od 5. svibnja 2014., navela da se ne može suglasiti da se sudac Ivan Jurišić premjesti u Općinski sud u Splitu jer bi njegovim privremenim premještajem došlo do poteškoća u radu suda.

 

Uvažavajući okolnosti iz članka 61.a stavak 4. ZDSV-a, Vijeće je, većinom glasova članova Vijeća, na 108. sjednici, održanoj 12. lipnja 2014., odlučilo da se navedeni suci neće privremeno premjestiti u Općinski sud u Splitu budući bi premještajem istih došlo do poteškoća u radu sudova u kojima obnašaju sudačku dužnost.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as