Obavijest o prijedlogu za produljenje privremeno upućenog suca Općinskog suda u Puli – Pola na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu

 

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog građanskog suda u Zagrebu podnijela je prijedlog Državnom sudbenom vijeću za produljenje privremeno upućenog suca Općinskog suda u Puli - Pola, Bojana Bugarina, na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu, radi povećanog priljeva predmeta.

 

Člankom 61. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13 - u daljnjem dijelu teksta ZDSV), propisano je da odluku o upućivanju suca u drugi sud donosi Vijeće uz prethodno mišljenje predsjednika suda u koji se sudac upućuje, predsjednika suda gdje sudac obnaša sudačku dužnost i mišljenje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske je u svom očitovanju, broj Su-IV-458/14-3, dao pozitivno mišljenje za privremeno upućivanje suca Općinskog suda u Puli-Pola, Bojana Bugarina, na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu, za još dvije godine.

Predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu je u svom podnesku, broj 7 Su-1485/12, također dala pozitivno mišljenje za produljenje privremenog upućivanja navedenog suca na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu te je navela da, ukoliko se ne odobri produljenje privremenog premještaja suca Bojana Bugarina, predlaže njegov trajni premještaj u Općinski građanski sud u Zagrebu.

Predsjednica Općinskog suda u Puli - Pola je u svom mišljenju, broj 7 Su-572/2012-8, navela da ne daje pozitivno mišljenje za produljenje privremenog upućivanja suca Bojana Bugarina u Općinski građanski sud u Zagrebu budući je na Općinskom sudu u Puli – Pola od 26 sistematiziranih sudačkih mjesta nepopunjeno 6, a stvarno je na radu 18 sudaca od čega jedan s radom u skraćenom radnom vremenu. Nadalje navodi da bi bio primjereniji trajni premještaj navedenog suca u Općinski građanski sud u Zagrebu.

Uvažavajući okolnosti iz članka 61. stavak 3. ZDSV-a, Vijeće je, većinom glasova članova Vijeća, na 110. sjednici, održanoj 10. srpnja 2014., odlučilo da se navedenom sucu neće produljiti privremeno upućivanje u Općinski građanski sud u Zagrebu budući bi navedenim produljenjem došlo do poteškoća u radu suda u kojem obnaša sudačku dužnost. Prilikom donošenja odluke Vijeće je također uzelo u obzir da prilikom posljednja dva oglasa za popunjavanje dva slobodna sudačka mjesta u Općinskom sudu u Puli - Pola nije bilo prijavljenih kandidata pa je za pretpostaviti da bi i u slučaju ponovnog objavljivanja oglasa za upražnjena sudačka mjesta u Općinskom sudu u Puli - Pola bilo poteškoća u popunjavanju istih dok je za Općinski građanski sud u Zagrebu po provedenim natječajima bio znatno veći broj zainteresiranih kandidata od slobodnih sudačkih mjesta.

 

Na temelju članka 52. stavak 1. ZDSV-a, slobodna sudačka mjesta mogu se popunjavati samo u skladu s planom popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta. S obzirom da Planom popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta u svim sudovima u Republici Hrvatskoj u 2013. i 2014. godini i dopunama istog nije predviđeno popunjavanje slobodnog sudačkog mjesto u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ne postoji mogućnost predloženog trajnog premještaja suca Bojana Bugarina u Općinski građanski sud u Zagrebu.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as