OBAVIJEST O RASPOREDU ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Usmeni dio završnog ispita kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike sukladno Uputi za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održat će se 21. lipnja 2013. u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Ivana Šeparović Bradvica u 8,30 sati

Goran Iskra u 8,40 sati

Ivo Đuratović u 8,50 sati

Tomislav Šimić u 9,00 sati

Ana Juračić u 9,10 sati

Vanja Tomašević u 9,20 sati

Mirna Jakovac u 9,30 sati

Maja Praljak u 9,40 sati

Jasmina Sabađija u 9,50 sati

Melita Šmentanec-Klarić u 10,00 sati

Marina Barišić u 10,10 sati

Petra Miše u 10,20 sati

Petra Kvartuč Nimčević u 10,30 sati

Ivan Matančević u 10,40 sati

Ivana Lubina u 10,50 sati

Jasminka Gadža u 11,00 sati

Jure Pezelj u 11,10 sati

Marija Garačić-Turković u 11,20 sati

Valentina Vedrina u 11,30 sati

Jasna Ančić u 11,40 sati

Ana Sekovanić u 11,50 sati

Lucija Lisac u 12,00 sati

Martina Živanović u 12,10 sati

Ida Vrančić u 12,20 sati

Gorana Žurić Juretić u 12,20 sati

Vladimir Rončević u 12,30 sati

Tijana Milevoj u 12,40 sati

Petra Dujmović Vranješ u 12,50 sati

Marija Dukić u 13,00 sati

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as