Obavijest o usmenom razgovoru s kandidatima za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

.

Sukladno Pravilniku o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata u državnu školu za pravosudne dužnosnike od 18. studenog 2010., u postupku za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike obaviti će se usmeni razgovori.

Usmeni razgovori (sukladno odredbi članka 10. Pravilnika) održati će se u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VII, 18. i 19. srpnja 2012.

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati

18. srpnja 2012.

Tina Katić u 9,00 sati

Ivana Manestar u 9,15 sati

Tina Šimović u 9,30 sati

Danijela Čipčić u 9,45 sati

Milan Franić u 10, 00 sati

Nadežda Šepelj u 10,15 sati

Zrinka Pavičić u 10,30 sati

Iva Štefan u 10,45 sati

Andrijana Žugaj u 11,00 sati

Mislav Bistrović u 11,15 sati

Nataša Borović u 11, 30 sati

Mario Meandžija u 11,45 sati

Ivan Erdelez u 12,00 sati

Lana Kovačić u 12,15 sati

Lana Kukec u 12,30 sati

Ema Brdovčak u 12,45 sati

Elena Vukotić u 13,00 sati

19. srpnja 2012.

Ana Cvečić u 9,00 sati

Irena Strmečki Šlat u 9,15 sati

Mirna Britvić u 9,30 sati

Dina Jellin u 9,45 sati

Denis Krnjak u 10,00 sati

Tihana Laptalo Medarić u 10,15 sati

Darija Đerek u 10, 30 sati

Iva Matić Andrić u 10,45 sati

Lucija Arelić u 11,00 sati

Ivan Strinić u 11,15 sati

Marina Presečki u 11, 30 sati

Katarina Zdunić u 11,45 sati

Ksenija Adžić u 12,00 sati

Ana Mihić u 12,15 sati

Petra Primc u 12,30 sati

Irma Vladović u 12,45 sati

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as