Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Upravni sud u Zagrebu, Upravni sud u Splitu i Upravni sud u Rijeci

 

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja pet slobodnih sudačkih mjesta u Upravnom sudu u Zagrebu, pet slobodnih sudačkih mjesta u Upravnom sudu u Splitu te dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Rijeci, trajnim premještajem.

 

Pozivaju se suci zainteresirani za trajni premještaj, dostaviti Državnom sudbenom vijeću pisani zahtjev, sukladno članku 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13). Suci koji podnose zahtjev za više sudova dužni su u prijavi naznačiti za koje sudove podnose prijavu.

Pisani zahtjev dostavlja se na adresu Državno sudbeno vijeće, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb, u roku od 8 dana, računajući od 30. travnja 2015. te je istom potrebno priložiti rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje dvije godine.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as