Odluke 44. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 44. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 23. 24. 25. i 26. svibnja 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu imenovani su Vlatka Toplak, Janja Marijan Žabek, Marija Orošić Kranjčec, Pavle Vukšić, Marija Karadžole, Ela Mišura Stopfer, Jasminka Đojinčević, Nevenka Božinović Čupin, Marina Nikolić, Sanja Grgurić Hojski i Adrijana Lisičin

Lista prvenstva za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu

2. Za sutkinje Općinskog suda u Sesvetama imenovane su Martina Ivanković te Buga Mrzljak Stenzel

Lista prvenstva za suce Općinskog suda u Sesvetama

3. Za sutkinju Općinskog suda u Zlataru imenovana je Aleksandra Leljak

Lista prvenstva za suca Općinskog suda u Zlataru

4. Za sutkinju Općinskog suda u Benkovcu imenovana je Dubravka Ćurko Ventrić

Lista prvenstva za suca Općinskog suda u Benkovcu

5. Za sutkinje Općinskog suda u Zadru imenovane su Antonija Božina i Katja Morić Arambašić

Lista prvenstva za suce Općinskog suda u Zadru

6. Za sutkinje Općinskog suda u Gospiću imenovane su Dubravka Rukavina i Mirjana Radulović

Lista prvenstva za suce Općinskog suda u Gospiću

7. Za sutkinju Općinskog suda u Dubrovniku imenovana je Lana Stanić

Lista prvenstva za suca Općinskog suda u Dubrovniku

8. Za sutkinju Općinskog suda u Krku imenovani je Martina Maršić

Lista prvenstva za suca Općinskog suda u Krku

9. Za sutkinje Općinskog suda u Puli imenovane su Ivana Božac, Dragana Kos Milevoj, Gordana Rakovac Materljan i Milena Blagonić

Lista prvenstva za suce Općinskog suda u Puli

10. Za suca Općinskog suda u Metkoviću imenovan je Ante Šprlje

Lista prvenstva za suca Općinskog suda u Metkoviću

11. Za sutkinju Općinskog suda u Korčuli imenovana je Marija Andreis

Lista prvenstva suca Općinskog suda u Korčuli

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as