Odluke 56. sjednice DSV-a

Imenovani suci Vrhovnog suda RH.

Državno sudbeno vijeće je na današnjoj sjednici imenovalo sucima Vrhovnog suda RH Viktoriju Lovrić, Renatu Šantek, Mirjanu Magud i Branka Medančića.

Na Općinski sud u Puli su imenovani Pavle Peršić i Daniela Subotić Biondić, na Općinski sud u Rijeci Damira Delost, Ana Pirc i Mirela Popović Brletić, na Općinski sud u Dubrovniku Marijana Capurso Kulišić, Marta Jelić i Nikša Lučić, a na Prekršajni sud u Zlataru Barbara Čuček.

Odluke o imenovanjima sudaca na Općinski sud u Zadru i na Općinski sud u Slavonskom Brodu su odgođene. Imenovanje na zadarski sud će biti provedeno na idućoj sjednici DSV-a, nakon što se obave razgovori s kandidatima, a od sudačkog vijeća u Slavonskom Brodu će se zatražiti dopuna mišljenja o kandidatima.

Trajno su imenovani suci Hrvoje Visković (Općinski sud u Zadru), Vinko Vladić (Općinski sud u Krapini), Ivica Grubišić (Općinski sud u Vukovaru), Mirko Đukić (Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici), Antun Missoni (Općinski sud u Dubrovniku), Leon Kovačić (Općinski sud u Karlovcu), Valentina Varga Gombar (Općinski sud u Čakovcu) i Larisa Smiljan - Pervan (Općinski sud u Rijeci).

Odluke o trajnim imenovanjima Tanje Prenc Kanis (Općinski sud u Bujama - Buie) i Zorana Vrankovića (Općinski sud u Benkovcu) će biti donesene na idućoj sjednici DSV-a.

Obustavljen je stegovni postupak protiv Ante Udovičića, ranije suca Općinskog suda u Splitu, jer je prethodno razriješen sudačke dužnosti na vlastiti zahtjev.

Na vlastiti zahtjev su razriješene sutkinje Željka Mance (Općinski sud u Varaždinu; s danom 15. rujna 2009. g.) i Tatijana Feigl (Općinski građanski sud u Zagrebu; s danom 07. listopada 2009. g.).

Na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu DSV je skinuo imunitet sucu Općinskog suda u Splitu Josipu Popadiću, radi pokretanja kaznenog postupka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave i davanja lažnog iskaza.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as