PISANA PROVJERA ZNANJA KANDIDATA ZA SUCA PREKRŠAJNOG SUDA U PAGU

 

U postupku vrednovanja kandidata koji nisu suci, a javili su se na oglas za slobodno mjesto suca u:

Prekršajnom sudu u Pagu

 

obavještavaju se kandidati o izradi pisane radnje koja predstavlja izradu prvostupanjske odluke utemeljene na stvarnom spisu predmeta. Izrada cjelovite prvostupanjske odluke provest će se u petak, 12. listopada 2012, s početkom u 8,00 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271/7.

Prilikom dolaska na provjeru znanja, radi provjere identiteta, kandidati su dužni predočiti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidati se prilikom izrade pisane radnje mogu koristiti zakonskim tekstovima s komentarom.

Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti slijedeće propise:

 

1. Prekršajni zakon (“Narodne novine” broj 107/07)

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ broj 67/08 i 48/10 - Odluka Ustavnog suda )

3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 137/09, 14/10 - ispravak i 60/10 - ispravak)

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as