PISANA PROVJERA ZNANJA ZA KANDIDATE ZA SUCE OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU

 

U postupku vrednovanja kandidata koji nisu suci, a javili su se na oglas za 2 slobodna mjesta suca u Općinskom sudu u Karlovcu, obavještavaju se kandidati o izradi pisane radnje koja predstavlja izradu prvostupanjske odluke utemeljene na stvarnom spisu predmeta. Izrada cjelovite prvostupanjske odluke provest će se u srijedu, 20. ožujka 2013. s početkom u 8,00 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/7.

 

Prilikom dolaska na provjeru znanja, radi provjere identiteta, kandidati su dužni predočiti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti slijedeće propise:

Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 58/02, 143/02 i 115/06),

Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152 /08, 76/09, 80/11 i 143/12),

Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 110/97;27/98; 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) i

Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12).

 

Kandidati se prilikom izrade pisane radnje mogu koristiti zakonskim tekstovima s komentarom.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as