Proračun za 2009. godinu

U Narodnim novinama br. 149/08 je objavljen Državni proračun RH za 2009. godinu.

U okviru toga je za poslovanje DSV-a predviđeno 1.110.000,00 kn.

Za službena putovanja je predviđeno 150.000,00 kn, za uredski materijal i ostale materijalne rashode 100.000,00 kn, za usluge telefona, pošte i prijevoza 45.000,00 kn, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava 800.000,00 kn i za reprezentaciju 15.000,00 kn.

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as