Termin pisane provjere znanja za kandidate Prekršajnih sudova

Prekršajni sud u Slavonskom Brodu, Šibeniku, Varaždinu i Virovitici

Termin pismene provjere znanja kandidata za Prekršajni sud u Slavonskom Brodu, Šibeniku, Varaždinu i Virovitici, održat će se 14. i 15. prosinca 2010. u 8,00 sati u prostorijama DSV-a, Vukovarska 271/7 ( Chromosov toranj ).

Kandidati koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja, smatra se da su odustali od prijave na oglas za suce Prekršajnih sudova.

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as