Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Rijeci i Trgovačkog suda u Splitu

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Rijeci i Trgovačkog suda u Splitu održat će se u četvrtak,16. srpnja 2015. u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Općinski sud u Bjelovaru:

Alma Horvatinović u 10,00 sati

Trgovački sud u Pazinu:

Adrijana Labinjan Skok u 10,15 sati

Trgovački sud u Rijeci:

Ika Mohorović u 10,30 sati

Trgovački sud u Splitu:

Franka Buzov u 10,45 sati

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as