Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Općinski sud u Bjelovaru

Alma Horvatinović u 9,00 sati

Sanja Klauda u 9,15 sati

Mr.sc. Petar Malivuk-Jovanović u 9,30 sati

Općinski sud u Crikvenici

Željko Čubrilo u 9,55 sati

Ines Smokrović Kurilić u 10,10 sati

Trgovački sud u Rijeci

Ika Mohorović u 10,35 sati

Trgovački sud u Pazinu

Adrijana Labinjan Skok u 11,00 sati

Trgovački sud u Splitu

Franka Buzov u 11,25 sati

Trgovački sud u Dubrovniku

Katarina Franković u 11,50 sati

Srđan Gavranić u 12,05 sati

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as