Termini razgovora s kandidatima za suce općinskih sudova

Razgovori s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog suda u Zlataru, Općinskog suda u Benkovcu, Općinskog suda u Zadru, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Krku, Općinskog suda u Puli, Općinskog suda u Metkoviću te Općinskog suda u Korčuli održat će se 23, 24. i 25. svibnja 2012. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

S kandidatima koji su se javili na oglas za slobodno mjesto suca na više općinskih sudova provest će se jedan razgovor.

Na razgovor za sudove za koje se vrši imenovanje prema abecednom redoslijedu pozivaju se slijedeći kandidati:

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU:

 

23. svibnja 2012.

 

Jelena Antonić Šego 9,00

Tomislav Artuković 9,15

Zrinka Baklaić 9,30 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Filip Barbarić 9,45

Ivana Božac 10,00 (razgovor i za OS u Puli)

Nevenka Božinović Čupin 10,15 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zadru)

Ema Brdovčak 10,30

Suzana Ćurić 10,45,

Ljudevit Drkulec 11,00

Lidija Đogaš Batovanja 11,15

Jasminka Đojinčević 11,30

Ivana Ferek-Teški 11,45 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zlataru)

Jasna Gašparović 12,00

Roberta Gottwald 12,15

Sanja Grgurić Hojski 12,30

Martina Ivanković 12,45 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Marija Karadžole 13,00

Martina Klarić 13,15

Ljiljana Kovač Pleše 13,30 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Antonija Križanac 13,45 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zlataru)

Ksenija Krklec 14,00 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zlataru)

Nenad Kurečić 14,15 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zlataru)

Tihana Laptalo Medarić 14,30

Aleksandra Leljak 14,45 (razgovor i za OS u Zlataru)

Adrijana Lisičin 15,00 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Ivana Lubina 15,15 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Janja Marijan Žabek 15,30

Ivan Matančević 15,45 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Ela Mišura Stopfer 16,00

 

 

 

24. svibnja 2012.

 

Buga Mrzljak Stenzel 9,00 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zlataru)

Neda Mucić Crnoja 9,15 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Marina Nikolić 9,30

Marija Orošić Kranjčec 9,45 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Krešimir Ožanić 10,00

Jelica Pandurić 10,15

Karmen Perić Radonić 10,30

Jure Pezelj 10,45

Albina Rosandić 11,00 (razgovor i za OS u Sesvetama)

Ana Rotar 11,15

Sanja Štampalija 11,30

Vlatka Toplak 11,45

Maja Valušnig 12,00

Valentina Vedrina 12,15 (razgovor i za OS u Sesvetama i Zlataru)

Pavle Vukšić 12,30

Nives Vuraić 12,45

Gorana Žurić 13,00

 

OPĆINSKI SUD U SESVETAMA:

 

Ranka Memišević 13,15

Melita Mustač Kurečić 13,30 (razgovor i za OS u Zlataru)

Jasmina Sabađija 13,45 (razgovor i za OS u Zlataru)

Gregor Sakradžija 14,00

 

OPĆINSKI SUD U ZLATARU

 

Ivana Milički 14,15

 

OPĆINSKI SUD U BENKOVCU

 

Dubravka Ćurko Ventrić 14,30

Zorana Mađerić 14,45

 

 

 

 

 

 

25. svibnja 2012.

 

OPĆINSKI SUD U ZADRU

 

Marija Andreis 9,00 (razgovor i za OS u Korčuli, Krku, Dubrovniku, Metkoviću i Puli)

Antonija Božina 9,15,

Zdenka Čevizović 9,30 (razgovor i za OS u Puli)

Rade Jurlina 9,45 (razgovor i za OS u Benkovcu)

Kristina Knežević Červar 10,00 (razgovor i za OS u Puli)

Katja Morić Arambašić 10,15 (razgovor i za OS u Benkovcu)

Lana Stanić 10,30 (razgovor i za OS u Dubrovniku i Puli)

Katarina Zdunić 10,45

 

 

OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

Veljko Čađenović 11,00

Sandra Ćoraš 11,15

Jadranka Longin 11,30

Marta Mikolčević 11,45

Katarina Miletić 12,00

Mirjana Radulović 12,15

Dubravka Rukavina 12,30

Danijela Števanja 12,45

 

 

OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU

 

Ante Šprlje 13,00 (razgovor i za OS u Metkoviću)

 

OPĆINSKI SUD U KRKU

Martina Maršić 13,15

 

OPĆINSKI SUD U PULI

 

Dragana Kos Milevoj 13,30

Milena Blagonić 13,45

Miljenko Matić 14,00

Jelena Mavrić 14,15

Kristina Pavlović 14,30

Gordana Rakovac Materljan 14,45

Mario Samardžić 15,00

Ivan Turković 15,15

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as