Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu, Stalna služba u Zlataru

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu, Stalna služba u Zlataru održat će se u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.
Na razgovor prema abecednom redu pozvani su slijedeći kandidati:

PONEDJELJAK, 26. studeni 2012.

Aralica Tomislav 8,30
Babarović Željka 8,40
Bajzek Željka 8,50
Barlović Božica 9,00
Bilandžić Maja 9,10
Bošnjaković Lidija 9,20
Bramberger Ostoić Sanda 9,30
Brizić Bahun Vanesa 9,40
Bugarin Bojan 9,50
Centner Melanija 10,00
Crnić Jasmina 10,10
Crnković Ivana 10,20
Čabrijan Irena 10,30
Čada Arnold 10,40
Čižmek Damir 10,50
Čuveljak mr.sc. Jelena 11,00
Ćaćić Zagrajski Zorka 11,10
Ćurko Nasić Davorka 11,20
Držaić Gordana 11,30
Ereš Blažena 11,40
Fotivec Snježana 11,50
Frankić Milena 12,00
Franjić Vanda 12,10
Frigo Bomeštar Helena 12,20
Frntić Domagoj Franjo 12,30

UTORAK, 27. studeni 2012.

Galešić Jasna 8,30
Glavaš Marijan 8,40
Golub Tea 8,50
Grahovac Andrea 9,00
Grospić Ivasović Nika 9,10
Grubišić Josip 9,20
Habulin Jelena 9,30
Hadžić Amira 9,40
Herendić Andrea 9,50
Hrkać Nevenka 10,00
Hučera Tanja 10,10
Hukelj Romana 10,20
Ivanković Snježana 10,30
Janković Sanda 10,40
Jeleč-Pecirep Ana 10,50
Jurišić Joško 11,00
Kaleb mr.sc. Zorislav 11,10
Kauzlarić Željana 11,20
Komorski Gordana 11,30
Košir Skračić Renata 11,40
Kovačević Ivana Dubravka 11,50
Kovačević Ines 12,00
Kovačić Leon 12,10
Krstanović Čada Andrea 12,20
Kucelj Neven 12,30

SRIJEDA, 28. studeni 2012.

Levak Ivan 8,30
Liović Merkaš Jadranka 8,40
Lovrić Sanja 8,50
Lui Saša 9,00
Lukić Nenad 9,10
Lukša Snježana 9,20
Markić Jurišić Andrijana 9,30
Matić Jadranka 9,40
Mrkoci Snježana 9,50
Mrzljak Vlasta 10,00
Nobilo Vinka 10,10
Pandurić Jelica 10,20
Pandža Roberta 10,30
Papić Branimir 10,40
Parać Garma Marina 10,50
Partl Dario 11,00
Paškvalin Bošković Vlatka 11,10
Pavičić Boška 11,20
Penić Lukač Dubravka 11,30
Pešec Ivan 11,40
Petrović Katarina 11,50
Petyo Ilijana 12,00
Pezo mr.sc. Ivica 12,10
Pižir Mataija Jasmina 12,20

ČETVRTAK, 29. studeni 2012.

Preglej Diana 8,30
Prišlin Zlatica 8,40
Putanec Alemka 8,50
Radaković Suzana 9,00
Rađenović Jasna 9,10
Ramušćak Nikola 9,20
Randić Helena 9,30
Rizvić Dijana 9,40
Ropuš Ivanka 9,50
Sekso Čolak Karmen 10,00
Sirovica Hranilović Dragica 10,10
Srečec Fletko Dubravka 10,20
Stipčić Ivan 10,30
Stubičar Silvija Sunčana 10,40
Šimić Ksenija 10,50
Šimunović Nives 11,00
Šikić Slivar Javorka 11,10
Škudar Nives 11,20
Šojat Jesenka 11,30
Šporčić Beti Morena 11,40
Šrekais Renata 11,50
Štampar Stipić Maja 12,00
Težak-Škrbina Vesna 12,10
Tironi mr.sc. Ivan 12,20
Topić Kordej Gabriela 12,30

PETAK, 30. studeni 2012.

Trtanj Vukoja Kristina 8,30
Valentić Rahela 8,40
Večković Jurman Nataša 8,50
Vladić Vinko 9,00
Vrančić Vinkica 9,10
Zec Sanja 9,20
Žeravica Mladen 9,30
Žulj Vesna 9,40
Žunić Vukelić Suzana 9,50
Župančić Darko 10,00

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as