Odluka 27. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 27. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 1. prosinca 2011. donesena je slijedeća odluka:

 

Za suce Trgovačkog suda u Zagrebu imenovani su Ivana Koštarić Fegeš, Danijela Uzelac, Ana Nagy, Marija Bakula Vugrinec, Maja Šebalj, Nikolina Dorić Hadžisejdić te Sandra Rotar.

Lista prvenstva kandidata za suce Trgovačkog suda u Zagrebu

 

Na sjednici je jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova Vijeća odlučeno da se preostala 3 sudačka mjesta neće popunjavati.

eZ publish™ copyright © 1999-2021 eZ systems as