Odluka 81. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 81. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 5. svibnja 2017., donesena je slijedeća odluka:

 

- Za suca Županijskog suda u Rijeci imenovan je mr. sc. Domagoj Vučkov.

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Rijeci.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as