Odluka

Državno sudbeno vijeće, odlučujući o stegovnoj odgovornosti suca Prekršajnog suda u Karlovcu, radi stegovnog djela iz članka 62. st. 2. t. 1. a u svezi sa st.3 toč.3 Zakona o Državnom sudbenom vijeću („NN“ 116/10,dalje ZDSV) u stegovnom postupku pokrenutom Zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave Prekršajnog suda u Karlovcu Zvonimira Raucha, broj Su-38/11 od 03. veljače 2011.godine, u sjednici Vijeća održanoj dana 19 svibnja 2011. godine, u nazočnosti prijavljenog suca s braniteljem Hrvojem Bićanićem, odvjetnikom u Ogulinu i podnositelja zahtjeva, nakon usmenog izlaganja tijeka postupka od strane predsjednika Stegovnog vijeća Marka Pribisalića, donijelo je slijedeću

O D L U K U

Prijavljeni sudac MARIO VOJVODIĆ, sudac Prekršajnog suda u Karlovcu,

odgovoran je

što je u jednogodišnjem razdoblju, od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine, bez opravdanih razloga donio broj odluka koji je za 43,45% manji od prosjeka sudaca prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj, odnosno od Okvirnih mjerila za rad sudaca prekršajnih sudova koje je donio ministar pravosuđa dana 20. studenog 1995. godine, Klasa 710-01/95-01/07 Ur broj 514-05-01/1-95-2 i dana 17. veljače 2010.godine Klasa 700-01/08-01/270 Urbroj 514-03-01-10-4,

dakle, donio broj odluka koje je bitno manji od prosjeka suda odnosno Okvirnih mjerila i time neuredno obnašao sudačku dužnost.

čime je ostvario obilježja stegovnog djela iz čl. 62. st. 2 točka 1. a u svezi s st.3. toč.3 Zakona o državnom sudbenom vijeću.

pa mu se temeljem odredbe čl.63. st.1. toč. 2. ZDSV-a izriče stegovna kazna

NOVČANA KAZNA OD 1/3 PLAĆE OSTVARENE U PRETHODNOM MJESECU KROZ 6 (šest) MJESECI

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as