Odluke 101. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 101. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 23. studenog 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za suca Županijskog suda u Vukovaru imenovan je Krešimir Biljan,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Vukovaru

- Za sutkinju Županijskog suda u Varaždinu imenovana je Amalija Švegović,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Varaždinu

- Mirjana Matijanec, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti sa 16. veljače 2018., zbog navršenih 70 godina života,

- Eda Maleš, sutkinja Trgovačkog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 18. siječnja 2018., zbog navršenih 70 godina života,

- Jasna Krajačić, sutkinja Prekršajnog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti sa 16. veljače 2018., na vlastiti zahtjev,

- Stevi Bunčiću, sucu Prekršajnog suda u Sisku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. studenog 2017.

 

Na istoj sjednici donesen je i zaključak slijedećeg sadržaja:

Prijave kandidata, koji su se prijavili na oglase objavljene u „Narodnim novinama“ broj 122/16 (Trgovački sud u Zagrebu, Trgovački sud u Pazinu, Trgovački sud u Zadru, Trgovački sud u Varaždinu, Općinski sud u Dubrovniku, Općinski sud u Karlovcu, Općinski sud u Varaždinu, Općinski sud u Velikoj Gorici i Općinski građanski sud u Zagrebu) te u „Narodnim novinama“ broj 57/17 (Trgovački sud u Splitu, Upravni sud u Zagrebu, Općinski sud u Dubrovniku, Općinski sud u Gospiću, Općinski sud u Novom Zagrebu i Općinski sud u Puli – Pola), a koji u trenutku podnošenja prijava odnosno u trenutku isteka roka za podnošenje prijava nisu ispunjavali uvjet iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, neće se razmatrati.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as