Odluke 105. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 105. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 8. svibnja 2014. donesene su slijedeće odluke:

 

- Juraj Novak, sudac Županijskog suda u Varaždinu, razriješen je sudačke dužnosti s 1. rujna 2014. na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Marko Rogulja, sudac Općinskog suda u Vukovaru, razriješen je sudačke dužnosti s 18. svibnja 2014. zbog navršenih 70 godina života,

- Anto Janjić, sudac Prekršajnog suda u Virovitici, razriješen je sudačke dužnosti s 13. rujna 2014. zbog navršenih 70 godina života,

- Petar Begović, sudac Prekršajnog suda u Virovitici, razriješen je sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2014. na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Sudac Općinskog suda u Rijeci Tomislav Šimić premješta se u Općinski sud u Zadru s 1. srpnja 2014.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as