Odluke 116. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 116. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 6. studenog 2014. donesene su slijedeće odluke:

- Zlata Lipnjak Bosanac, sutkinja Vrhovnog suda suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 20. prosinca 2014., radi navršenih 70 godina života,

- Nada Žegarac, sutkinja Općinskog suda u Kutini, razrješava se sudačke dužnosti s 31. prosinca 2014., na vlastiti zahtjev,

- Sucu Trgovačkog suda u Splitu Ivanu Basiću sudačka dužnost prestaje po sili zakona temeljem članka 76. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

- Nakon provedenog usmenog dijela završnog ispita s polaznicima II. generacije Državne škole za pravosudne dužnosnike utvrđena je završna ocjena polaznika Škole:

Završna ocjena II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as