Odluke 21. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 21. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj dana 13. listopada 2011. donesene su slijedeće odluke:

2. Za predsjednicu Županijskog suda u Bjelovaru imenovana je Milenka Slivar

3. Za predsjednika Prekršajnog suda u Senju imenovan je Vlado Pleše

Tablica s bodovima

4. Rade Jurlina, sudac Općinskog suda u Šibeniku razriješen je sudačke dužnosti na vlastiti zahtjev s danom 31. listopad 2011.

5. Sutkinja Općinskog suda u Osijeku, Andrea Grahovac premješta se na Općinski građanski sud u Zagrebu s danom 1. studeni 2011.

6. Sutkinja Općinskog suda u Slatini, Branka Tolić premješta se na Općinski sud u Virovitici s danom 1. studeni 2011.

7. Sudac Općinskog suda u Malom Lošinju, Domagoj Kurobasa premješta se na Općinski sud u Zadru s danom 1. studeni 2011.

8. Sudac Općinskog suda u Vrbovcu, Igor Kanajet premješta se na Općinski sud u Ivanić Gradu s danom 1. studeni 2011.

9. Sutkinja Općinskog suda u Rabu, Lucija Tomulić premješta se na Općinski sud u Crikvenici s danom 1. studeni 2011.

10. Sudac Općinskog suda u Novoj Gradiški, Pavo Garić premješta se na Općinski sud u Slavonskom Brodu s danom 1. studeni 2011.

11. Sutkinja Općinskog suda u Zaprešiću Ika Peranović premješta se na Općinski kazneni sud u Zagrebu s danom 1. studeni 2011.

12. Sutkinja Općinskog suda u Zaprešiću, Dijana Rizvić premješta se na Općinski kazneni sud u Zagrebu s danom 1. studeni 2011.

13. Sudac Općinskog suda u Zaboku, Ivan Stipčić premješta se na Općinski sud u Zaprešić s danom 1. studeni 2011.

14. Sudac Općinskog suda u Kninu Ljudevit Zoričić premješta se na Općinski sud u Šibenik s danom 1. studeni 2011.

15. Sutkinja Općinskog suda u Rijeci Sandra Vučković privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Crikvenici na vrijeme od dvije godine i to od dana 1. studenoga 2011.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as