Odluke 33. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 33. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj dana 16. veljače 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Za predsjednika Županijskog suda u Karlovcu imenovan je Ivan Perković.

2. Za predsjednika Prekršajnog suda u Korčuli imenovan je Željko Biliš.

3. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Rabu imenovana je Vesna Rosandić-Kelava.

4. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Sinju imenovana je Ombreta Bareza.

Lista prvenstva za predsjednike sudova

5. Živko Pašara, sudac Općinskog suda u Šibeniku, odgovoran je što je kao sudac u predmetu posl.br. P-1546/06 u kojem je, povodom zahtjeva Mirjane Perić za suđenjem u razumnom roku, Županijski sud u Šibeniku rješenjem posl. br. Gzp-1/10 od 8. veljače 2010. odredio rok od 6 mjeseci za donošenjem odluke računajući od dana dostave tog rješenja, odnosno 19. veljače 2010., nije postupio po navedenom rješenju, odnosno nije poduzeo potrebne radnje da bi donio odluku u navedenom roku, a koji rok je istekao 19. kolovoza 2010., dakle - nije postupio po odluci neposredno višeg suda iz članka 27. i 28. Zakona o sudovima čime je počinio stegovno djelo iz članka 62. stavak 2. točka 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću pa mu se temeljem članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o državnom sudbenom vijeću izriče razrješenje od dužnosti, a na temelju članka 63. stavak 2. i 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću primjenjuje se uvjetna osuda te se određuje da se izvršenje stegovne kazne razrješenja od dužnosti odgađa na vrijeme 2 godine pod uvjetom da u tom vremenu provjeravanja ne počini jedno ili više stegovnih djela.

6. Željko Radačić, sudac Općinskog suda u Šibeniku, odgovoran je što je kao sudac u predmetu posl.br. P-1255/06 u kojem je, povodom podnositeljice Tanje Milak iz Šibenika za suđenjem u razumnom roku, Županijski sud u Šibeniku rješenjem posl. br. Gzp-66/09 od 16. studenog 2009., a koje rješenje je dostavljeno ovom sudu 18. studenog 2009., odredio rok od 1 godine za donošenjem odluke računajući od dana dostave tog rješenja, odnosno 18. studenog 2009., nije postupio po navedenom rješenju, , a koji rok je istekao 18. studenog 2010., dakle - nije postupio po odluci neposredno višeg suda iz članka 27. i 28. Zakona o sudovima čime je počinio stegovno djelo iz članka 62. stavak 1. točka 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću pa mu se temeljem članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o državnom sudbenom vijeću izriče novčana kazna 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu 3 mjeseca.

7. Nela Šostera, sutkinja Općinskog suda u Trogiru, odgovorna je što je: kao sutkinja Općinskog suda u Trogiru u razdoblju od mjeseca travnja 2006. do mjeseca travnja 2011. neuredno obnašala dužnost sutkinje jer je u više kaznenih predmeta toga Suda provodila kazneni postupak i donosila na zapisniku o raspravama i javno objavljivala presude koje je pisano izrađivala i dostavljala strankama izvan zakonom propisanog roka i krajnje nerazumnog roka ili ih nije uopće izradila i dostavila strankama, a to je imalo, u pojedinim predmetima, za posljedicu i nastupanje zastare kaznenog progona okrivljenika, pa je tako u predmetima:

  • K-73/05 okr. Denis Belanović i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 217. st. 1. toč. 1. KZ-a, u svezi sa čl. 216. i k33. KZ-a. Prva rasprava održana 24.10.2006. g., odgođena za 21. studenog 2006. g., kada je odgođena jer se nisu pojavili okrivljenici. Nakon toga rasprave su održane 16.02.2007., 28.03.2007., 29.05.2007., 19.06.2007., 11.09.2007., 09.10.2007., 12.02.2008., 07.11.2008., 09.12.2008. godine. Presuda je donesena 09.12.2008. godine, a otpremljena 12. travnja 2011. godine.
  • u K-55/06 okr. Mate Jurkić i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 217. st. 2. toč. 1. u svezi sa čl. 216. st. 1. KZ-a. Optužni prijedlog zaprimljen u sudu 12. svibnja 2006. godine. Prva rasprava zakazana za 08.06.2006. godine, a zatim su zakazane rasprave za 22.08.2006. g., 22.09.2006. g., 17.10.2006. godine. Presuda donesena 17.10.2006. g., a otpremljena 12. travnja 2011. godine. Za učin pod toč. 2. nastupila relativna zastara 17.10.2009. godine.
  • K-1 27/04 okr. Jerko Mladinić zbog kaznenog djela iz čl. 216. st. 1. KZ-a. Optužni prijedlog zaprimljen u sudu 27.10.2004. godine. Prva rasprava zakazana za 17.06.2005. g., a zatim 19.07.2005., 20.09.2005., 18.10.2005., 01.02.2006., 22.2.2006., 19.04.2006., 12.5.2006., 15.05.2007., 08.06.2007. godine. Presuda donesena 08.06.2007. godine (oslobođen od optužbe) a otpremljena 12. travnja 2011. godine. Apsolutna zastara nastupila je 06.08.2009. godine.
  • K 4/05 okr. Ante Perić i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 217. st. 2. u svezi st. 1. KZ-a. Optužni prijedlog zaprimljen u sudu 03.01.2005. g. Prva rasprava zakazana za 26.04.2006., a zatim još 16.05.2006., 06.06.2006., 23.06.2006., 15.09.2006., 10.10.2006., 22.11.2006., 19.12.2006., 12.01.2007. g., 21.01.2008. g. 26.02.2008. g., i 01.04.2008. godine. Presuda donesena 01.04.2008. godine a otpremljena 12.04.2011. godine.
  • K-22/02 okr. Mladen Bunet zbog kaznenog djela iz čl. 217. st. 2. toč. 1. u vezi čl. 216. st. 1. KZ-a. Optužnica podignuta 14.03.2002. g., a postala pravomoćna 20.12.2002. g. (riješen prigovor). Prva rasprava zakazana za 17. rujna 2003. g., a zatim 22.09.2004., 05.09.2004., 02.11.2004., 17.06.2005., 31.10.2006., 05.12.2006., 16.10.2007., 11.06.2008. g. i 01.07.2008. godine. Presuda donesena 01.07.2008. godine, a otpremljena 12.04.2011. godine. Najveći dio radnji pao je pod apsolutnu zastaru, a u lipnju 2011. g. nastupa apsolutna zastara za sve.
  • K-45/06 okr. Jozo Reja i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 271. st. 3. KZ-a. Optužni prijedlog zaprimljen u sudu 18.04.2006. g. Prva rasprava zakazana za 07.03.2008. g. Presuda donesena 07.03.2008. g., a otpremljena 12.04.2011. godine.
  • K-52/04 okr. Filip Gizdić zbog kaznenog djela iz čl. 271. st. 3. KZ-a. Optužni prijedlog zaprimljen u sudu 04.05.2004. g. Prva rasprava zakazana za 26.04.2006., a zatim 16.05.2006., 13.06.2006., 05.09.2006., 06.10.2006., 10.11.2006. g., 09.02.2007. g., 20.03.2007. g., 20.04.2007., 01.06.2007., 04.09.2007., 05.10.2007., 18.12.2007., 29.01.2008., 04.03.2008., 04.04.2008., 13.05.2008., 07.04.2009. g., 02.06.2009. Presuda je donesena 02.06.2009. g., a otpremljena 12. travnja 2011. godine.
  • K-56/08 okr. Mihael Barun zbog kaznenog djela iz čl. 234. st. 2. KZ-a. Optužnica podignuta 11.06.2008. g. Prva rasprava zakazana za 15.07.2008. g., a zatim 28.08.2008., 26.09.2008. i 27.10.2008. Presuda donesena 27.10.2008. g., a otpremljena 12. travnja 2011. godine.
  • K-100/06 okr. Vedran Peović zbog kaznenog djela iz čl. 98. KZ-a. Privatna tužba zaprimljena u sudu 06.10.2006. Prva rasprava zakazana 16.11.2006., a zatim 11.12.2006., 18.01.2007. g., 22.02.2007. g., 15.03.2007., 11.04.2007., 10.05.2007. godine. Presuda objavljena 10.05.2007. g. ali nije napisana. Relativna zastara nastupila 10. svibnja 2010. godine.
  • K-124/03 okr. Duje Popović i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 221. st. 1. KZ-a. Optužni prijedlog zaprimljen u sudu 12.11.2003. g. Prva rasprava zakazana za 06.09.2005. g., a zatim još 25.10.2005. g., 17.03.2006. Presuda je donesena 11.04.2006. g. ali nije napisana. Apsolutna zastara je nastupila 20.03.2009. godine.dakle neuredno obnašala dužnost sutkinje,

čime je počinila stegovno djelo iz članka 62. stavka 2. točke 1. u svezi stavka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, br. 116/10. – u nastavku ZDSV/10) pa joj se, na temelju članka 63. stavka 1. točke 3. istog Zakona, zbog počinjenja stegovnog djela iz članka 62. stavak 2. točka 1. U vezi stavka 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću (NN, br. 116/10.- u nastavku ZDSV 116/10) pa joj se, temeljem članka 63. stavak 1. točka 3. ZDSV-a izriče razrješenje od dužnosti.

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as