Odluke 33. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 33. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 26. veljače 2016., donesene su slijedeće odluke:

 

- Željko Cebalo, sudac Općinskog suda u Dubrovniku, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora,

- Stegovni postupak protiv Nataše Jerković, sutkinje Županijskog suda u Splitu, povodom zahtjeva predsjednika Županijskog suda u Splitu, da bi počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti opisano u članku 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, obustavlja se

- Jerka Huljev, sutkinja Općinskog suda u Varaždinu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora,

- Mislav Polić, sudac Općinskog suda u Splitu, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena novčana kazna u visini 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od dvanaest mjeseci,

- Odbijen je prijedlog predsjednika Općinskog suda u Splitu za razrješenje Mislava Polića od dužnosti suca Općinskog suda u Splitu

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as