Odluke 35. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 35. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 1. ožujka 2012. donesene su slijedeće odluke:

 1. Za predsjednika Općinskog suda u Rovinju - Rovigno imenovan je Roberto Uggeri.
 2. Za predsjednicu Općinskog suda u Vinkovcima imenovana je Davorka Rukavina.
 3. Za predsjednicu Općinskog suda u Vrbovcu imenovana je Ljiljana Košić.
 4. Za predsjednicu Općinskog suda u Zlataru imenovana je Jasmina Pižir Mataija.
 5. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Županijskog suda u Zadru odgođeno je radi pribavljanja odgovarajuće dokumentacije.
 6. Zlatko Kojundžić, sudac Općinskog suda u Opatiji, trajno se premješta u Općinski sud u Rijeku, s 1. ožujka 2012.
 7. Sandra Vučković, sutkinja Općinskog suda u Rijeci, trajno se premješta u Općinski sud u Crikvenicu, s 1. travnja 2012.
 8. Vera Holjević-Marincel, sutkinja Općinskog suda u Delnicama, trajno se premješta u Općinski sud u Rijeku, s 1. travnja 2012.
 9. Sandra Radanović, sutkinja Općinskog suda u Benkovcu, trajno se premješta u Općinski sud u Zadru, s 1. travnja 2012.
 10. Željko Đerđ, sudac Općinskog suda u Pagu, trajno se premješta u Općinski sud u Zadar, s 1. travnja 2012.
 11. Mato Jelić, sudac Općinskog suda u Zadru, trajno se premješta u Općinski sud u Kninu, s 1. travnja 2012.
 12. Eneja Stejskal Kanazir, sutkinja Općinskog suda u Kninu, trajno se premješta u Općinski sud u Split, s 1. travnja 2012.
 13. Željko Borić, sudac Općinskog suda u Kninu, trajno se premješta u Općinski sud u Splitu, s 1. travnja 2012.
 14. Ivica Matišić, sudac Općinskog suda u Virovitici, trajno se premješta u Općinski sud u Bjelovaru, s 1. travnja 2012.
 15. Mirka Vuletić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razriješena je sudačke dužnosti s 28. ožujka 2012.
 16. Željko Lacković, sudac Općinskog suda u Koprivnici, razriješen je sudačke dužnosti s 5. ožujka 2012.

Lista prvenstva kandidata za predsjednike općinskih sudova

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as