Odluke 42. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 42. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 10. svibnja 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Jednoglasnom odlukom Državnog sudbenog vijeća oglas za slobodno mjesto predsjednika Županijskog suda u Zadru će se ponoviti.

2. Zoran Pleše, sudac Općinskog suda u Glini, stegovno je odgovoran

Što je:

1. Kao sudac Općinskog suda u Glini tijekom 2007. i 2008. u kaznenim predmetima koji su delegirani u nadležnost suđenja tome Sudu od Općinskog kaznenog suda u Zagrebu donosio rješenja kojima je, protivno članku 10. Zakona o sudovima („Narodne novine“, br. 150/05., 16/07. i 113/08.), na teret Državnog proračuna određivao isplatu cjelokupnih troškova postupka punomoćniku privatnog tužitelja odnosno branitelju okrivljenika, pa je tako:

a) u predmetu K-28/06 u kojem je okr. Ivan Herak proglašen krivim, rješenjem od 31. srpnja 2008 odredio na teret Državnog proračuna cjelokupan trošak postupka punomoćnika privatnog tužitelja u iznosu 7.076,00 kn umjesto iznosa 800,00 kn kao dijela povećanja troška postupka punomoćnika privatnog tužitelja jer je postupak vođen kod Općinskog suda u Glini umjesto kod stvarno i mjesno nadležnog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čime je oštetio Državni proračun za iznos 6.276,00 kn, ali u međuvremenu je stornirana isplata po istom rješenju

b) u predmetu K-68/06 u kojem je okr. Vinko Katura proglašen krivim, rješenjem od 1. lipnja 2007. naložio i isplatio na teret Državnog proračuna cjelokupan trošak postupka izabranom okrivljenikovu branitelju u iznosu 4.262,25 kn umjesto iznosa 3.000,25 kn kao dijela povećanja troška postupka okrivljenikova branitelja jer je postupak vođen kod Općinskog suda u Glini umjesto kod stvarno i mjesno nadležnog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čime je oštetio Državni proračun za iznos 1.262,00 kn,

c) u predmetu K-48/07 u kojem je okr. Tihomir Budek proglašen krivim, rješenjem od 28. srpnja 2008. naložio i isplatio na teret Državnog proračuna cjelokupan trošak postupka izabranom okrivljenikovu branitelju u iznosu 4.891,90 kn umjesto iznosa 1.134,00 kn kao dijela povećanja troška postupka okrivljenikova branitelja jer je postupak vođen kod Općinskog suda u Glini umjesto kod stvarno i mjesno nadležnog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čime je oštetio Državni proračun za iznos 3.759,90 kn,

2. Kao sudac Općinskog suda u Glini tijekom 2008. u svojstvu predsjednika vijeća u pojedinim zaduženim kaznenim predmetima protivno važećim odredbama kaznenog postupka okrivljenike u tim predmetima zadržavao u pritvoru protivno zakonskim osnovama za određivanje pritvora, o tome nije donosio ni dostavljao okrivljenicima pisane primjerke rješenja i nije u propisanim rokovima vršio preispitivanja osnovanosti daljnjeg trajanja pritvora, pa je tako:

a) u predmetu broj K-55/08 okr. Vesmina Rizvića raspravnim rješenjem 21. listopada 2008. g. zadržao i dalje u pritvoru, a nije izradio pisani primjerak rješenja s uputom o pravnom lijeku i dostavio ga okrivljeniku i ostalima kojima je to propisano, potom nakon zaključenja glavne rasprave dana 23. studenog 2008. objavio presudu a nije na raspravnom zapisniku donio rješenje o produljenju pritvora, niti je o tome dostavio okrivljeniku i drugima pisano rješenje, ali je okrivljenika i dalje zadržao u pritvoru sve do 24. veljače 2009.,

b) u predmetu broj: K-57/08 protiv opt. Pere Julardžije raspravnim rješenjem 22. prosinca 2008. produljio pritvor, a kao osnovu za to naznačio „..jer će se u ovom predmetu provesti psihijatrijsko vještačenje zbog čega ne bi bilo svrsishodno ukidati pritvor“, koji je na temelju toga ostao u pritvoru do 29. travnja 2009. , u kojem vremenu nije izradio pisani primjerak rješenja i dostavio ga optuženiku,

dakle radnjama opisanim u točki 1.a)., b). i c) i točki 2. neuredno obnašao sudačku dužnost,

čime je počinio stegovno djelo iz članka 20. stavka 2. točke 2. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, br. 58/93., 49/99., 129/00. i 150/05.)

pa mu se na temelju članka 21. stavka 1. točke 2. ZDSV/93 izriče

NOVČANA KAZNA JEDNE TREĆINE PLAĆE OSTVARENE U PRETHODNOM MJESECU KROZ TRI MJESECA

te je dužan u državni proračun uplati iznos od 5.021,00 kuna u roku tri mjeseca od pravomoćnosti ove odluke pod prijetnjom izvršenja.

3. Andrej Abramović, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, premješta se u Upravni sud u Zagrebu s danom 1. srpnja 2012.

4. Ivan Levak, sudac Općinskog radnog suda u Zagrebu, premješta se u Upravni sud u Zagrebu s danom 1. srpnja 2012.

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as