Odluke 45. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 45. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 12. svibnja 2016., donesena je slijedeća odluka:

 

- Za suce Županijskog suda u Varaždinu imenovani su Sanja Bađun i Tomislav Brđanović

 

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Varaždinu

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as