Odluke 49. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 49. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 5. srpnja 2012. donesene su slijedeće odluke:

 

1. Romana Goldberger Simić, sutkinja Prekršajnog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 1. listopada 2012. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu

2. Zvonko Poje, sudac Prekršajnog suda u Delnicama, razrješava se sudačke dužnosti s 4. rujna 2012. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu

3. Sutkinja Prekršajnog suda u Kninu Katarina Peršen premješta se u Prekršajni sud u Splitu s 1. rujna 2012.

4. Sutkinja Općinskog suda u Samoboru Jelica Pandurić premješta se u Općinski radni sud u Zagrebu s 1. rujna 2012.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as