Odluke 50. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 50. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 12. srpnja 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Za suce Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske imenovani su Kristina Saganić, Josip Turkalj i Ivan Vladić

Lista prvenstva za suce Visokog Trgovačkog suda RH

2. Za predsjednika Općinskog suda u Vukovaru imenovan je Davorin Smičić

Lista prvenstva za predsjednika Općinskog suda u Vukovaru

3. Sudac Općinskog suda u Puli Bojan Bugarin privremeno se upućuje na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu na vrijeme od dvije godine i to od 10. rujna 2012.

4. Sudac Općinskog suda u Kninu Ivan Jurišić premješta se u Općinski sud u Šibeniku s 13. srpnja 2012.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as