Odluke 54. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 54. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 20. rujna 2012. donesene su slijedeće odluke:

 

1.

 

Stegovno su odgovorni:

 

Sanda Bramberger Ostoić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu,

Mladen Žeravica, sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu,

Marija Jurdana, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Nada Kraljić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Vesna Malenica, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Biserka Pavičić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Branka Pavlović, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Mirjana Matijanec, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu,

Mirko Klinžić, sudac Županijskog suda u Zagrebu,

Vlatka Sečen, sutkinja Prekršajnog suda u Karlovcu,

Daniela Korlević, sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci,

Snježana Grahovac, sutkinja Općinskog suda u Rijeci,

Mirjana Jelavić, sutkinja Općinskog suda u Virovitici i

Mirko Gagro, sudac Prekršajnog suda u Vinkovcima

 

što su

 

protivno članku 7. Pravilnika o imovinskoj kartici suca („Narodne novine“ 104/11) kao suci (sutkinje) propustili u elektronskom i pisanom obliku u roku od 30 dana do 1. veljače 2012. podnijeti DSV-u izvješće o stanju imovine popunjavanjem obrasca Imovinske kartice suca,

 

dakle, kao suci (sutkinje) nisu u propisanom roku podnijeli Državnom sudbenom vijeću u propisanom obliku izvješće o stanju imovine na dan podnošenja izvješća,

 

čime su počinili stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice suca opisanog u članku 62. stavak 2. točka 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

 

pa im se na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izriče ukor

 

 

2. Stegovni postupak protiv Maje Grozaj, sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu, Mihaela Kovačića, suca Trgovačkog suda u Zagrebu i Nade Turkalj, sutkinje Prekršajnog suda u Karlovcu

 

povodom zahtjeva predsjednika suda

 

da bi počinili stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice opisano u članku 62. stavak 2. točka 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

 

obustavlja se.

3. Sucu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske mr.sc. Bariši Gašparu produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 11. listopada 2012.

 

4. Sucu Općinskog suda u Splitu Robertu Pešutiću produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 13. listopada 2012.

 

5. Sucu Općinskog suda u Krku Marinu Črnji produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 12. listopada 2012.

 

6. Sucu Županijskog suda u Dubrovniku Peri Miloglavu produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. listopada 2012.

 

7. Ante Kačić, sudac Općinskog suda u Dubrovniku, razriješen je sudačke dužnosti s 14. listopada 2012. na vlastiti zahtjev.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as