Odluke 58. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 58. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 30. listopada 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Za suce Županijskog suda u Rijeci imenovane su Brankica Malnar, Larisa Crnković, Branka Ježek Mjedenjak, Helena Randić i Svjetlana Pražić
2. Usvojene su Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća
3. Usvojen je Katalog informacija Državnog sudbenog vijeća

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Rijeci

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as