Odluke 66. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 66. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 14. i 15. veljače 2013. donesene su slijedeće odluke:

 

1. Za suce Trgovačkog suda u Zagrebu imenuju se Aleksandra Krolo, Aleksandra Brnabić Belas i Josip Bilić

Lista prvenstva kandidata za suce Trgovačkog suda u Zagrebu

2. Za sutkinje Trgovačkog suda u Rijeci imenuju se Nataša Malvich i Sonja Marinac

Lista prvenstva kandidata za suce Trgovačkog suda u Rijeci

3. Za sutkinje Trgovačkog suda u Splitu imenuju se Ana Golub Gruić i Katarina Pažanin

Lista prvenstva kandidata za suce Trgovačkog suda u Splitu

4. Za sutkinje Trgovačkog suda u Varaždinu imenuju se Maja Valušnig i Melita Poljanec Bubaš

Lista prvenstva kandidata za suce Trgovačkog suda u Varaždinu

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as