Odluke 77. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 77. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 21. lipnja 2013. donesene su slijedeće odluke:

Nakon provedenog usmenog dijela završnog ispita s polaznicima I. generacije Državne škole za pravosudne dužnosnike utvrđena je završna ocjena polaznika Škole:

Završna ocjena I. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Mirna Barović privremeno se upućuje na rad u Županijski sud u Zagrebu na vrijeme od dvije godine i to od 1. srpnja 2013.

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as